เกี่ยวกับ

“คลินิกหมอจุฑามาศ”

     ก่อตั้งในปี 2529 โดย พญ. จุฑามาศ ธนาพรสังสุทธ์ เป็นคลินิกที่ให้บริการดูแลด้านเลเซอร์ผิวพรรณความงาม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการรักษากว่า 30 ปี ที่จะให้การดูแลและวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ อย่างตรงไปตรงมาในการรักษา ทางคลินิกใช้เลเซอร์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทางคลินิกมีโปรแกรมการรักษาในราคาที่เข้าถึงได้ ทางคลินิกอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน  รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ

Shopping Cart